Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Som Ivana Kostková, Karpatská 365/10, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50 250 973 a prevádzkujem  webovú stránku www.ivanakostkova.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, určujem,  ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších  spracovateľov, ktorý mi so spracovaním budú pomáhať.

Aké údaje uchovávame?

Počas Vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s Vašimi osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, ankety. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, adresa, e-mail.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k Vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

Kontaktné údaje 

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle +421911269120 alebo na e-mail: admin@ivanakostkova.sk.

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou,  zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

budem spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonné povinnosti či udeleného vášho súhlasu,

plním informační povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z následujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov k online produktom, doručenie tovaru) platobné údajetechnické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

● vedenie účtovníctva ak Ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) v rozsahu  e-mail, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, IČO potrebujem, aby som splnila zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

● marketing - zasielanie newsletterov Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných  správ. Ak Ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nieste naším zákazníkom, zasielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlašovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

● pokročilý marketing na základe súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to na dobu 5 rokov od udelenia vášho súhlasu. Ten ide samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu behom premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy.

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás.

Neposkytujem Vaše údaje tretím stranám

Nepredávam, neobchodujem ani žiadnym iným spôsobom neposkytujem Vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí mi asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na mojich projektoch a obsluhujú Vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)

 

Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

Prevedenie dát mimo Európsku úniu

Všetky spracovania osobných údajov budú vykonávané na území EU. 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: admin@ivanakostkova.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistite že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesol námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ.)

Právo na prenesenosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tím rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem 30 dní.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý). Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých mojich spracovávateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré niesu viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem moc rada pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, abych s tím mohla niečo urobiť a prípadne pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných správ, E-maily s inšpiráciou, články či produkty a službami vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného zájmu.

Pokiaľ zákazník ešte nieste, posielam vám ich len na základe vašeho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

Možnosť odhlásenia

Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich projektoch, službách a produktoch, anketách. Vaša účasť je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s prijatím týchto informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme Vaše údaje zablokovali.

Z odberu e-mailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v e-maily, prípadne nám spätne napísať, že si už e-maily neprajete dostávať a my Vás odhlásime.

 

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

Tieto podmienky sú platné od 23. 5. 2018.

logo Ivana Kostková